Pinokkió angol-magyar kéttannyelvű óvoda és magánbölcsőde Budapest Kezdőoldal magyar nyelv angol nyelv Kezdőoldal angol nyelv magyar nyelv angol nyelv Kezdőoldal angol nyelv
 


Az intézményünkbe járó gyerekek minden nap magyar- és angol nyelvű fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt, aminek eredményeként általános iskolai tanulmányaikat az iskolára felkészítetten és jó angol nyelvtudással kezdik meg. Nagycsoportosainkat az utolsó óvodai évben külön, intenzív foglalkozások keretében készítjük fel az iskolai felvételikre, hogy valóban bekerülhessenek abba az iskolába, amit a szülők kiválasztottak a számukra. Az intézményünkban folyó pedagógiai munka magas színvonalát a sikeres felvételi eredmények igazolják (ld. még Miért is? menüpont).


Már a bölcsődei csoportokban is minden nap van fejlesztő foglalkozás, ahogy az óvodai csoportokban. A foglalkozások alatt nap mint nap sok éneket, mondókát és verset tanulnak meg a minisek (szókincs és kifejezőkészség fejlődése, önbizalom fejlesztése). Körjátékokat játszanak (társas viselkedés), mesét hallgatnak (képzelőerő fejlesztése).

Hetente két alkalommal kézműves foglalkozáson vesznek részt a bölcsődébe járó gyerekek (finommotorikus ujjmozgások, ismerkedés az alkotói technikákkal – ujjfesték, tempera, ceruza, zsírkréta stb.). Ugyancsak hetente két alkalommal tornafoglalkozás szerepel az intézmény tanrendjében a minisek számára (mozgáskoordináció, mozgásfejlődés, életmód szemlélet, nagymotorikus mozgások). Ezeken a foglalkozásokon tartásjavító és lúdtalp megelőző gyakorlatokat is végzünk. Néptánc órán minden héten részt vesznek a gyerekek (ritmusérzék, népi hagyományok, nagymotorikus mozgások).

Nevelési programunk a bölcsődétől az iskolai felvételiig ível. A bölcsődét időben elkezdő gyerekek a tapasztalok alapján jobb eredményeket mutatnak már az óvodában is. Ez lehetővé teszi 6-7 éves korukra a legjobb iskolákba való bejutást.

1
2
3
   
Pinokkió lábléc
Pinokkió Magánóvoda és Bölcsőde ...mert gyermekkor csak egy van. © 2003-2024 | Működési eng.sz.: I-244 | OM azonosító: 200841.
Budapest II. kerület, Harangvirág u. 4. | Játék és folyamatos fejlődés gyermekének. Nyugodt szabadidő és munkaidő Önnek.