Pinokkió angol-magyar kéttannyelvű óvoda és magánbölcsőde Budapest Kezdőoldal magyar nyelv angol nyelv Kezdőoldal angol nyelv magyar nyelv angol nyelv Kezdőoldal angol nyelv
 Lélekben és szellemiekben kiegyensúlyozott gyermekeket szeretnénk mindnyájan. A tárgyi tudás ma már önmagában semmit nem ér, ha nem párosul kora gyermekkortól kezdve egy megszokott és magától értetődő magabiztossággal, belső kiegyensúlyozottsággal és önbizalommal.

A Pinokkió Magánóvodában és Bölcsődében végzett nevelőmunkánkban két kiemelt célt tekintünk elsődlegesnek: egyfelől a gyermekek életkorának megfelelő lexikális tudás tökéletes átadását és megtanítását, amit a hozzánk járó gyerekek iskolai felvételiken elért eredményei vissza is igazolnak.

Másfelől pedig a másik kiemelt feladatunknak azt tekintjük, hogy pedagógia tudásunkkal, türelmünkkel és őszinte gyerekszeretetünkkel a gyermekek önbizalmát és magabiztosságát építsük tovább mindennap. Mindez az intézményben kialakult derűs, szeretetteljesen nyugodt, vidám és inspiráló atmoszférával együtt biztosítja azt, hogy a hozzánk járó gyerekekből sikeres, kiegyensúlyozott és aktív felnőttek lesznek majd.

Az óvoda nevelési programjára építve játékba integrált tanulással biztosítunk folyamatos fejlődést a gyermekek számára. Kiemelt pedagógiai célunk elérése érdekében a gyermekek óvodai és bölcsődei élete során fejlesztjük a gyermekek önbizalmát, tágítjuk érdeklődési körüket és minél több sikerélményben részesítjük őket. Nagy hangsúlyt fektetünk azoknak a szociális és értelmi területeknek a tudatos és tervszerű fejlesztésére, melyek egyfelől biztosítják a gyermekek sikeres iskolai felvételét és társas beilleszkedésüket is az iskolában.

Másfelől ez a bizalomra és szeretetre épülő pedagógia nagyban segíti a gyermekek felnőttkori társas együttműködési készségeihez és sikeréhez szükséges biztos alapoknak a lerakását.

Pedagógusaink a fenti kettős célt a legteljesebb odafigyelésükkel, szeretetükkel és szaktudásukkal, differenciált és játékos fejlesztéssel valósítják meg.

Tapasztalatból tudjuk és ezért meggyőződéssel valljuk, hogy már 1 éves kortól az életkor szerint differenciált csoportok teszik megvalósíthatóvá a magunk elé tűzött maximális pedagógiai eredményeket. Ezért már minicsoporttól kezdve több csoportot alakítunk ki az életkor alapján (ld. még Csoportjaink), és szintén életkor alapján 3 óvodai csoportunk van.

Az utolsó óvodai évben, nagycsoportban a foglalkozások központi elemét az iskola-előkészítés (számolási képességek fejlesztése, írás és olvasás játékos előkészítése, fogalmak tanulása és az iskolai életre való felkészítés) képezi.

Nevelési programunk szerves része továbbá a környezetvédelem és az egészséges életmódra való nevelés. Az óvodai nevelői munkában egyenlő hangsúlyt fektetünk a gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődésére. Nevelési elveink alapja, hogy minden kisgyermek egyedi és különálló személyiség, amiből adódóan egyéni bánásmódot és saját fejlődési ütemének megfelelő differenciált fejlődést igényel.

A Pinokkió Magánóvoda ezeknek az igényeknek a kielégítését a szakértő, türelmes és tapasztalt óvónői személyzettel és a gyermekek-óvópedagógusok kiváló arányával valósítja meg. Meggyőződésünk továbbá, hogy a pedagógusnak és a szülőnek együttesen kell részt venniük a gyermek nevelésében, ezért rendkívül fontosnak tartjuk a szülőkkel való hatékony kommunikációt és szorgalmazzuk együttműködő részvételüket az óvoda életében.


A kisgyermek új környezethez való alkalmazkodását jelentősen megkönnyíti az apa vagy anya jelenléte a beszoktatás ideje alatt, ezért mindannyiunk számára nagyon fontos a szülő személyes jelenléte ebben az időszakban.

Alkalmat szeretnénk adni a szülőknek egyfelől arra, hogy gyermekük mellett lehessenek, másrészt, hogy személyes tapasztalataikon keresztül jobban megismerhessék intézményünket, személyes tapasztalatokat szerezzenek gyermekük bölcsődei és óvodai életéről és személyesen is megismerhessék a gyermekük felügyeletét és nevelését ellátó óvópedagógusokat.

 
Pinokkió lábléc
Pinokkió Magánóvoda és Bölcsőde ...mert gyermekkor csak egy van. © 2003-2024 | Működési eng.sz.: I-244 | OM azonosító: 200841.
Budapest II. kerület, Harangvirág u. 4. | Játék és folyamatos fejlődés gyermekének. Nyugodt szabadidő és munkaidő Önnek.