Pinokkió angol-magyar kéttannyelvű óvoda és magánbölcsőde Budapest Kezdőoldal magyar nyelv angol nyelv Kezdőoldal angol nyelv magyar nyelv angol nyelv Kezdőoldal angol nyelv
 A Pinokkió Magánóvoda és Bölcsőde az Ön döntésétől függően két típusú magyar és angol nyelvoktatást (Pinokkió Standard és English Plus) biztosít a gyermekek számára.
A Pinokkió Standard csoportokban a magyar és az angol nyelv aránya: 95% magyar 5% angol, az English Plus csoportokban 50% magyar és 50% angol. A nyelvek arányát tehát Ön dönti el, amikor csoportot választ nálunk.

A magyar nyelv jelenlétével mindkét csoport típus lehetőséget ad arra, hogy a magyar mesék és gyermekversek világa is feltárulhasson a hozzánk járó gyermekek számára. Ugyanakkor az angol kultúrába, mese- és versvilágba és magába az angol nyelvbe is betekintést nyernek a gyerekek.A Pinokkió Standard típusú csoportokban a magyar és az angol nyelv közül egyértelműen a magyar nyelv kap hangsúlyosabb szerepet. Ezekben a csoportokban mindkét pedagógus magyarul beszél a gyerekekkel. Bölcsődénkben és óvodánkban egyaránt van Pinokkió Standard csoport.
Az angol nyelv oktatása naponta egy foglalkozást jelent ezekben a csoportokban, melyek 15-30 percig tartanak (bölcsődei csoportban 15 perc, óvodai csoportokban 20-30 perc). A tananyag a játékosságra és a vizualitásra építve teszi lehetővé, hogy a gyerekek megszeressék a nyelvtanulást, ráhangolódjanak az angol nyelvre és örömmel használják az angol nyelvet.

A Pinokkió Standard csoportokban nevelési programjában az angol nyelv megismertetése és megszerettetése kap hangsúlyt, kiegészülve a társalgáscentrikus alapszókincs és az általános beszédpanelek elsajátításával, dalok és mondókák tanulásával. Az angolórák tematikája, felépítése és pedagógiája az óvoda nevelési programjának megfelelően követi a magyar nyelvű óvodai foglalkozások tematikáját és felépítését.

A Pinokkió Standard csoportok a magyar nyelvi nevelést helyezik előtérbe. Azoknak a szülőknek kínálnak bölcsődei és óvodai nevelést, akik a magyar nyelvet tartják fontosnak ebben az életkorban és emellett csupán ráhangoló angolt szeretnének gyermekük számára biztosítani. Választható kiegészítésként pedig már bölcsődés korosztálytól lehetőség nyílik Helen Doron Early English nyelvórákon való részvételre is.

Az English Plus típusú csoportokban az angol nyelv intenzív jelenlétét a csoport saját angoltanárnője biztosítja, aki a magyar nyelvű óvodapedagógus mellett egy állandó pedagógus. Itt tehát az egyik pedagógus magyarul, a másik pedig angolul beszél a csoportban az egész nap folyamán. Bölcsődénkben és óvodánkban is egyaránt elérhető a gyermekek számára az English Plus típusú csoport.
Ezekben a csoportokban a csoport saját angoltanárnője a nap teljes egészében a csoporttal van, és részt vesz a csoport mindennapi életében (étkezések, kerti játék, öltöztetés, mosdóhasználat, kirándulások stb.), és a nap folyamán csakis angolul beszél a gyerekekhez. A gyerekek számára ez az intenzív angol nyelvhez és angol kultúrához való kapcsolódási lehetőség biztosítja azt, hogy kisiskolás korukra már természetes legyen számukra az is, hogy akár egy teljesen angol nyelvű oktatási iskolában (pl. American School of Budapest stb.) vegyenek majd részt az órákon.

Az English Plus csoportjainkban a magyar nyelven folyó nevelést a magyar nyelvű óvodapedagógus látja el. Ezzel a magyar nyelv elsajátítása ezekben a csoportokban is biztosított, továbbá annak a nálunk már megszokott tökéletes pedagógiának az alapjait biztosítjuk, amely lehetővé teszi, hogy a gyermekek életkorának megfelelő lexikális tudás tökéletes átadása zökkenőmentesen történhessen és a gyermekek önbizalmát és magabiztosságát is szakértőn építhessük tovább mindennap. Az English Plus csoportjaink lehetőséget adnak a szülőknek arra, hogy gyermeküket akár a magyar, akár az angol-szász oktatási rendszerbe iskoláztassák be majd az óvoda végén.


 
Pinokkió lábléc
Pinokkió Magánóvoda és Bölcsőde ...mert gyermekkor csak egy van. © 2003-2024 | Működési eng.sz.: I-244 | OM azonosító: 200841.
Budapest II. kerület, Harangvirág u. 4. | Játék és folyamatos fejlődés gyermekének. Nyugodt szabadidő és munkaidő Önnek.